OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK / EDUCATIONAL ACTIVITIES

OKTATÁSI TAPASZTALATOK WORKING EXPERIENCE

2015-2016 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar,
Budapest (óraadó, vizuális tantárgycsoport)
Gáspár Károli Calvinistic University Training school College (lecturer, visual department)
2015 Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Gomba (vizuális tantárgyak)
András Fáy Calvinistic Elementary School and Basic Art School (visual subjects)
2015 Szinapszis Szakképző Iskola, Budapest (OKJ és felnőttképzés,
vizuális tantárgycsoport)
Szinapszis Vocational Trainig School,
Budapest (OKJ and adult education, visual department)
2014- Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium, Budapest (rajz szakosztály) Secondary School of Visual Arts, Budapest (drawing department)
2011- Óperenciások kreatív csoport tagja, Budapest (művészeti
élménypedagógia, elsősorban gyerekek számára)  
Member of Óperenciások
Creative Group, Budapest (art experience education, primarily
for children)
2009-2011 Dávid Rajziskola, Budapest (művészeti szabadiskola, rajz, festészet,
művészettörténet, térrekonstrukciós feladatok)
David Art School,Budapest (free private art school, drawing, painting, art history,
space reconstruction tasks)
2007-2008 Corvin Rajziskola, Budapest (művészeti szabadiskola, vizuális
tantárgycsoport)
Corvin Art School, Budapest (free private art school, visual department)

Letölthető tananyagok